Alternativní paliva

V 70.letech 20.století si svět začal intenzivně uvědomovat důsledky zvyšující se spotřeby motorových paliv na životní prostředí. V 80.letech se začaly projevovat první pozitivní výsledky spolupráce výrobců pohonných hmot a automobilů zaměřené na negativní ekologické aspekty automobilové dopravy. 90.léta pak představovala období nástupu alternativních paliv. Začátek 21.století přinesl praktickou aplikaci velmi sofistikovaných řešení tohoto typu. A současnost je ve znamení uživatelsky velmi komfortních řešení, která fungují stejně dobře jako tradiční benzin a možná spolehlivěji a určitě levněji než nafta.

Studium problémů souvisejících s použitím alternativních paliv a jejich porovnání s klasickými motorovými palivy je velmi zajímavé a současně představuje výzvu pro technology zpracování ropy, automobilové konstruktéry i uživatele motorových vozidel. Tato problematika se nyní velice bouřlivě rozvíjí a hlavními hnacími silami jsou omezené zásoby fosilních paliv, aplikace principů setrvalého rozvoje (problém znečištění vzduchu, změn klimatu) a řešení některých strukturálních otázek hospodářského rozvoje.

Je k dispozici řada kvalitních a podrobných odborných publikací a příspěvků věnovaných problematice alternativních motorových paliv [BAJUS; JOYCE; PRAŽÁK; SOLAR, VOLDŘICH]. Tato problematika je nyní i obsáhle diskutována na Internetu. Předkládaný příspěvek proto představuje jen stručnou rekapitulaci problému alternativních paliv pro neprofesionály.

Současný vývoj přináší výrazně zlepšené legislativní, technické i ekonomické podmínky pro využití alternativních paliv. Roste počet zainteresovaných organizací, včetně vedoucích v souvisejících oborech, vytvářejí se na tento účel zaměřené aliance, zvětšuje se nabídka produktů i vozidel a snižuje jejich cena. Na druhé straně některá unáhlená, nekvalifikovaná a nekonzistentní rozhodnutí mohou tento vývoj v jednotlivých zemích ohrozit nebo zpozdit.

Rozhodující alternativní paliva současnosti představují LPG a estery mastných kyselin. V blízké budoucnosti se více uplatní zejména CNG a opět bioetanol. Vzdálenější budoucnost pak jednoznačně bude patřit vodíku a palivovým článkům. Žádné z alternativních paliv není v současné době schopné soupeřit s motorovými palivy vyráběnými z ropy. Reformulovaná klasická kapalná paliva určitě přežijí dalších 50 let i když zdrojem pro jejich výrobu bude stále více syntetická ropa. Budoucnost je i v synergii klasických a alternativních paliv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>