LPG jako ekologické palivo

LPG je ekologické palivo šetrné k životnímu prostředí. Je to dáno zejména díky minimálnímu obsahu síry a příznivým poměrem atomů uhlíku a vodíku. Instalace LPG splňuje emisní normy spalin EURO 4 a EURO 5. V porovnání s ostatními palivy LPG výrazně snižuje  emise CO2 a ostatních skleníkových plynů. Z ekologického pohledu je LPG mnohem ekologičtějším motorovým palivem než benzín nebo nafta.