Vlastnosti LPG

LPG (Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směsí uhlovodíkových plynů – propanu, butanu a směsí propan- butanu, který je také známý jako autogas, a to díky své vynikající vlastnosti jako motorové palivo.

Je přírodního původu a získává se jako doprovodný produkt při těžbě zemního plynu (60%) a rafinaci ropy (40%), je tedy převážně získáván z fosilních zdrojů energie.

Za normálních podmínek je propan-butan v plynné podobě, ale poměrně snadno je ho možné ochlazením nebo stlačením převést do kapalného stavu. Zkapalněním pak zmenší svůj objem asi 260 krát.

Svými fyzikálními vlastnostmi se LPG řadí mezi tzv. „čistá“ paliva, která se při hoření zcela spálí a vyprodukují významně méně škodlivin než většina jiných současných paliv.

LPG je netoxické a v případě úniku paliva se rychle vypaří. Na rozdíl od benzínu a nafty zde tedy nehrozí kontaminace půdních a vodních zdrojů.

LPG se v motorech projevuje jako kvalitní palivo, výkonem a spotřebou srovnatelné s benzínem nebo naftou. Cena LPG je ovšem podstatně nižší, a to téměř o polovinu. Zárukou takových výhod je technicky dokonalé a správně zvolené zařízení pro spalování LPG v motoru automobilu a používání kvalitního LPG.

Bezpečnost

Odborně instalované a revidované systémy LPG jsou několikanásobně jištěny proti vznícení. Mnoho řidičů se však stále mylně domnívá, že pohon na LPG je nebezpečný. Propan-butan je sice výbušný při smíšení se vzduchem, ale při požáru vozidla nebo dopravní nehodě, kdy dojde k deformaci nádrže, je plyn upouštěn bezpečnostním ventilem a pojistkou mimo prostor vozidla.

Nádrž s plynem proto neexploduje, ale vyhořívá, a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. Zde je tedy rozdíl oproti benzinovým nádržím, které explodovat mohou.