Ceny přestaveb

Instalace I. generace plynového zařízení – cena od 14.990 Kč včetně DPH (sleva!!!)

Instalace I. generace je určena do vozidel s karburátorem, jednobodovým vstřikováním a vícebodovým vstřikováním bez katalyzátoru.

V tomto systému je vytlačován kapalný plyn z nádrže přes multiventil do reduktoru (zde se ohřívá kapalinou z chladícího okruhu vozidla) a přechází v plynnou fázi. V této plynné fázi se plyn přivádí ke směšovači, kde se mísí s nasávaným vzduchem. Takto vzniklá palivová směs je dávkováná přes sací ventily do spalovacího prostoru motoru.

U tohoto systému I. generace je bohatost nasávané směsi regulována škrtícím šroubem, který je umístěn v plynové hadici mezi reduktorem a směšovačem. U systému I. generace není možné zajistit optimální davku paliva v různých režimech práce motoru (obohacení směsi při zrychlení, ochuzení směsi při deceleraci atd…).

Instalace II. generace plynového zařízení – cena od 16.990,- Kč včetně DPH

Instalace II. generace je určena do vozidel s jedno nebo vícebodovým vstřikování benzínu s katalyzátorem a se sondou lambda.

V těchto vozidlech není možné montovat zařízení I. generace, jelikož hrozí poškození katalyzátoru a zhoršení emisí. Zařízení II. generace funguje na stejném principu jako zařízení I. generace, ale optimální davkování paliva je zajištěno servomotorem (actuator) ovládaným samostatnou řídící jednotkou LPG, která na základě informací získaných z originálních snímačů motoru upravuje palivovou směs plyn-vzduch.

Instalace IV. generace plynového zařízení

–    cena od 20.000,- Kč včetně DPH (3/4 válec)
–    cena od 29.000,- Kč včetně DPH (5/6 válec)
–    cena od 37.000,- Kč včetně DPH (8 válec)

Prozatím posledním vývojovým stupněm je tzv. sekvenční vstřikování plynu, které je určené pro nejnovější typy automobilů.

Princip činnosti je poměrně jednoduchý– výstup pro ovládání vstřikovače benzínové řídící jednotky se přepojí na plynový vstřikovač prostřednictvím plynové korekční jednotky. Tato plynová korekční jednotka jen přepočítá velikost otevíracího pulsu tak, aby bylo dávkováno místo benzínu odpovídající množství plynu.

Plně funkční tak zůstávají všechny původní funkce motoru, vozidlových systémů jízdní dynamiky i palubní diagnostiky.

Tento systém plynové instalace je nabízen ve dvou verzích, a to dávkování plynné fáze a vstřikování kapalné fáze LPG.

•    Zařízení v souladu s předpisem R115 splňující normy emisních spalin EURO 4 a spolupracující se systémem EOBD.

Instalace V. generace FSI – cena od 35.000,- Kč včetně DPH

Instalace V.generace je určena do vybraných vozů s motorem s přímým vstřikem benzínu (např. motory FSI Volkswagen).

Řídící jednotky plynové instalace využívají dodatečné informace z diagnostického systému vozidla EOBD (European On Board Diagnostic) a díky tomu je možné velmi přesné dávkování plynu do spalovacího prostoru. Jedná se o nový a technicky dokonalý systém sekvenčního vstřikování plynu, který nemá na trhu konkurenci.

Navíc díky této jedinečné funkci má plynový systém stálé samoadaptační schopnosti v reálném čase.