Sledování PHM

Co představuje systém Spirit FuelMonitor a jak funguje?

Spirit FuelMonitor je modulární systém určený pro sledování provozních veličin vozidel a strojů, který je svým vynikajícím poměrem výkon/cena dostupný každé firmě, která si doposud nemohla vzhledem k vysokým cenám konkurenčních řešení podobný dohled dovolit. Návratnost investic je v průměru 3 až 4 měsíce od osazení firemního autoparku.

Jednotka Spirit FuelMonitor sbírá data o provozních veličinách, jako je například objem paliva v nádržích, otáčky motoru, teplota v mrazícím boxu návěsu, nebo pracovní stav hydraulického ramene stroje, počet otevření dveří aj. Tyto následně přenáší pomocí sítě GSM na centrální server. Dispečer má pak možnost sledovat vývoj těchto údajů přímo v internetové aplikaci systému Autodohled.

Hlavní vlastnosti systému

Měření paliva v nádrži

Stav hladiny paliva v nádrži je možné sledovat několika způsoby měření. Systém FuelMonitor využívá převážně nejvíce osvědčenou metodu, kterou používají i výrobci moderních automobilů a strojů. Jedná se o relátkovou sondu, která je instalována v palivové nádrži. Jednotka FuelMonitor samozřejmě zvládne napojení na stávající sondu výrobce, kde se ovšem přesnost měření odvíjí od konstrukce této sondy. Tato metoda je v podstatě neinvazivní, instalaci tedy nelze nijak rozpoznat, ale je vhodná pouze pro určité typy automobilů a stavebních strojů. Pro zákazníky, kteří požadují vysokou přesnost měření, můžeme nabídnout kapacitní sondu nádrže s kompenzací permitivity paliva. Tato metoda je v podstatě nejpřesnější a je využívána výrobci zejména u velkoobjemových nádrží, například u těžkých zemědělských strojů.

Sledování otáček motoru a motohodin

Jednotka FuelMonitor snímá otáčky motoru a z těchto vypočítává motohodiny. Tyto údaje pak mohou sloužit k dohledu nad tím, zda stroj pracuje jak má a tyto údaje lze použít například k výpočtu mezd strojníků. Údaj o stavu motohodin se rovněž může hodit při dohledu nad servisním intervalem stroje. Měření těchto veličin naší jednotkou nabízí v praxi větší přesnost, než originální palubní přístroje

Sledování pracovního výkonu

Vhodným doplňkem sledování paliva v nádrži je sledování pracovního výkonu stroje, popřípadě hydraulické ruky. Díky našemu systému sledování tak může zákazník vyhodnocovat, jak dlouho se strojem pracovalo, například s lžící na traktorbagru, nebo skládalo s HR. Tato funkce může být rovněž užitečná u těch stavebních strojů, u kterých se pracuje na základě aretace otáček motoru a stroj vykonává práci v jednom místě (pásové bagry, traktorbargy). Podle GPS souřadnic totiž není jednoduché zjistit, zda-li opravdu stroj pracoval, jak měl. Dohled nad tím, jestli byl strojník opravdu přítomen ve stroji lze zajistit sedacím kontaktem, popřípadě aktivním RFID modulem.

Sledování krádeží paliva a zabezpečení nádrže

FuelMonitor je jedničkou na trhu v oblasti hlídání hladiny paliva v nádrži. Jde o vhodný doplněk k měření stavu paliva v nádrži, který dokáže ještě více upřesnit informaci, kdy a jak k případnému úbytku PHM došlo. Tento způsob sledování přístupu do nádrže je možné použít i jako samostatný dohled nad nádrží s napojením na alarm.

Vlastní dohled nad hladinou paliva vykonává speciální firmware jednotky, který ji neustále kontroluje. Pokud dojde k předem definovanému úbytku, systém zašle zákazníkovi poplachovou SMS zprávu. Vice infomaci Vám rádi zašlem na vyžádání.

Spirit SAFE – satelitní zabezpečení

Společnost MAGIC ACUSTIC s.r.o., poskytuje komplexní služby v oblasti zpracování provozních dat motorových vozidel. Cílem je poskytnout služby, které budou v plné míře a bez jakýchkoli kompromisů splňovat požadavky, a to při zachovaní výhodné ceny. Uvedené ceny jsou konečné pro výše uvedené základní služby a funkce a zahrnují v sobě licence na používání mapových podkladů, používaní SW a GSM provoz a včetně monitorovacího poplatku.

Autodohled AKTIV

Hlavní funkce systému

 • vyšší on-line stupeň zabezpečení
 • kombinovaný modul GPS/GSM
 • záložní zdroj 48 hodin
 • paměť poslední známé GPS polohy
 • lokalizace na území Evropy
 • úspora na havarijním pojištění až 40 %!
 • možnost lokalizace prostřednictvím webové aplikace
Registruje
 • odtah vozidla (změnu polohy při vypnutém zapalování
 • odpojení autobaterie
 • signalizace poklesu napětí
 • neoprávněný start

Součástí modulu je elektronická kniha jízd

 • automatické vytváření knihy jízd (čas, ujeté kilometry,rychlost a další)
 • sledování průměrné spotřeby a nákladů na auto
 • mapové podklady do úrovně ulic
 • sledování pohybu vozidla v reálném čase
 • možnost definovat povolené nebo zakázané zóny pohybu vozidel
 • tisk a export knihy jízd do různých formátů
 • sledování povinných přestávek při řízení vozidel dle vyhlášky 168/2002
Služba Aktiv

Spirit Safe „AKTIVpro osobní automobily 18 999 Kč

Dodávka obsahuje:

 • GPS/GSM modul „Aktiv“
 • Identifikace řidiče — bezkontaktní DRIVE karta (2ks)
 • Polohové čidlo — informace o odtažení
 • Nouzové tlačítko pro přivolání pomoci
 • Záložní akumulátor — záloha modulu při odpojení autobaterie
 • Služby serveru Kniha jízd – autodohled roční předplatné
 • roční on line monitorovací poplatek na první rok který obsahuje:
 • dohled nad funkčností jednotek včetně update SW
 • 24hod dispečink pro lokalizace a dotazy klientů
 • výjezd vyhledávacích vozidel v případě odcizení
 • zabezpečení vozidla v případě krádeže

Služba – Pasiv

Spirit Safe „AKTIVpro osobní automobily 13 499 Kč

Dodávka obsahuje:

 • GPS/GSM modul „Pasiv“
 • záložní akumulátor — záloha modulu při odpojení autobaterie
 • služby serveru Kniha jízd-autodohled
 • roční OFF LINE monitorovací poplatek na první rok který obsahuje: upgrade SW, 24hod dispečink pro lokalizace a dotazy klientů, výjezd vyhledávacích vozidel v případě odcizení, off-line zabezpečení vozidla