LPG jako ekonomické palivo

Zkapalněný plyn pro pohon automobilů je v porovnání s benzínem, naftou a zemním plynem v současné době nejvýhodnější alternativou v oblasti pohonných hmot. Náklady na pohonné hmoty ve srovnání s benzinem klesají téměř na polovinu.

Vedle úspory za pohonné hmoty je další finanční výhodou u vozů s pohonem na LPG i osvobození od silniční daně pro firemní vozidla s alternativním pohonem.

Návratnost investice

Návratnost investice je přímo úměrná počtu ujetých kilometrů za rok. Čím více vozidlo jezdí, tím rychleji se prostředky vložené do přestavby na alternativní pohon vrátí.

Například: při ceně přestavby 30 000,- Kč je návratnost u dvoulitrového motoru asi po ujetí 20 000-25 000 km. Do dalších úspor nákladů na provoz vozidla lze zahrnout i prodloužené servisní intervaly a delší životnost motoru.