Mýty a lži o E85

Možná že jste potkali benzínovou pumpu se stojanem označeným E85 a zaujala vás cena tohoto paliva. Asi jste si položili otázku: Mohl bych na levnější palivo jezdit i já? Neublížilo by to motoru? Nestoupla by mi spotřeba? Pokud jste zkoušeli na tyto otázky hledat odpověď na internetu, jistě jste se mohli dočíst mnohé a často protichůdné názory, protože na internetu, ale i v tisku a dalších médiích koluje spousta nepravd,  polopravd, mýtů a někdy bohužel i lží o používání paliva E85. O některých nepravdách si můžete přečíst.

1. Líh obsažený v pohonné směsi je korozivní, a proto může poškodit nádrž, palivovou soustavu i motor

NENÍ PRAVDA! Biolíh používaný v E85 je etanol a ten nepůsobí na kovy o nic korozivněji než jiné druhy alkoholů. Jediné kovy, s kterými etanol ochotně reaguje, jsou sodík a draslík, ale z těch rozhodně nádrž, palivovou soustavu ani motor sestavené nemáte. Takže jak to s tou korozívností vlastně je? Etanol sám o sobě korozivní není. To, co by mohlo být v E85 korozivní, je voda, která by v něm mohla být v určitém nepatrném procentu obsažena.
Vodu na dně benzínové nádrže budete spíše mít, pokud jezdíte na benzín. Dostala se tam s palivem, či se vysrážela ze vzduchu na vnitřních stěnách nádrže a její kapky stekly na dno pod benzín a to jí zabraňuje se znovu odpařit. Protože se voda s benzínem nemísí a benzín jako výrazně lehčí kapalina na hladině vody plave, můžete mít na dně nádrže malou korozivní loužičku. Ale nebojte se, nádrž vám stejně neprorezne – jednoduše proto, že nádrže moderních automobilů jsou většinou vyráběny z plastu. Jsou tak bezpečnější, houževnatější, NEKORODUJÍCÍ a hlavně levnější. Jak se té vody ze dna nádrže zbavit, abyste nádrž nemuseli vypouštět, aby vám třeba nezamrzla v některé níže položené části palivové soustavy? Inu stačí do nádrže nalít přípravek, který vodu naváže (ale třeba jen litr denaturovaného lihu) a v motoru se pak voda ve směsi s lihem docela pohodlně spálí. Takže paradoxně vám E85 vodu ze dna nádrže s největší pravděpodobností odstraní, protože ji pojme a ta se poté neškodně odpaří v motoru. Motoru tohle nic neudělá, ostatně byly doby, kdy se experimentovalo i ve Formuli 1 s přidáváním vody do směsi spalované ve válcích benzínových motorů ke zvyšováním výkonu motorů.

2. Spalování E85 motoru škodí

NENÍ PRAVDA! Opak je pravdou! To je způsobeno hlavně tím, že etanol hoří pomaleji a „chladněji“ (dalo by se říci kultivovaněji) než benzín. Pokud byste si zkusili nalít na jednu misku líh a na druhou benzín a zapálit, tak byste uviděli , že benzín hoří úplně jinak než líh. Mnohem bouřlivěji, ale to byste možná po výbuchu benzínových par už ani vidět nemuseli. Takže důrazně varuji! Raději pokus s porovnáním hoření benzínu a lihu ani nezkoušejte! Můžete mi věřit, že podobný rozdíl v hoření se odehrává i ve válcích vašeho motoru. Kultivovanější hoření směsi E85 zvyšuje životnost motoru – ventily, hlava, písty, olej a ostatní části jsou vystaveny nižšímu teplotnímu namáhání, méně se rozehřívají, tvoří méně karbonu a usazenin. Navíc díky čistícím schopnostem etanolu jsou vstřikovací prvky – trysky, pumpa, vedení – udržovány ve stále čistém stavu.

Základní podmínkou toho všeho je, že motor musí být pro spalování E85 uzpůsoben, protože E85 má jinou hmotnost, směšovací poměr i parametry hoření než benzín. Pokud budete jezdit na E85 bez potřebné úpravy zajišťující správné fungování vstřikování paliva do motoru, může se vám stát, že směs ve válcích bude nesprávně spalována, protože řídicí jednotka motoru uzpůsobená pro spalování benzínu se neumí bez úpravy s tímto druhem paliva vyrovnat a šetření na nesprávném místě se nemusí vyplatit. Dalo by se to srovnat s „šetřením“ pomocí jízdy na chudou směs. Když budete jezdit dlouhodobě na chudou směs, budete ničit motor. Je to způsobeno tím, že palivová mlhovina vstřikovaná (nebo nasávaná) do válců se při styku s rozžhaveným povrchem prudce odpařuje (přechází do plynného skupenství), a tím výrazně ochlazuje spalovací prostor v hlavě válců, kde pak není takové nebezpečí lokálního přehřívání a konstrukce motoru s tímto ochlazováním počítá. Proto se delší „úsporná“ jízda na velmi chudou směs může paradoxně dost prodražit, protože nedostatečný podíl paliva v nasávané směsi motoru nesvědčí a může dojít k podpalování ventilů a jejich sedel. Něco jste sice ušetřili na nižší spotřebě dané chudší směsí, ale mnohem víc peněz jste vyhodili oknem, protože se vám povede zničit motor mnohem rychleji, než při jeho běžném opotřebení. Podobně poškodit motor může i jízda na E85 bez potřebné úpravy vedoucí k přizpůsobení signálů řídící jednotky parametrům paliva. Blackbox europeconFlex je takovým způsobem úpravy, který přizpůsobení parametrů vstřikování bezezbytku řeší tak, aby k poškození motoru nedocházelo.

3. Používáním E85 spotřeba vozu velmi výrazně vzroste

NENÍ PRAVDA! Takové tvrzení rovněž není pravdou. K výraznému nárůstu spotřeby paliva může dojít pouze u automobilů se vstřikováním, které nebyly pro provoz na E85 upraveny!
Důvod je velmi prostý. U novějších vozů vám při spalování E85 lambda sonda zjistí, že ve výfukových plynech se nachází více kyslíku než při jízdě na benzín. To je způsobeno tím prostým faktem, že etanol ve své molekule, na rozdíl od benzínu, kyslík obsahuje. Lambda sonda tedy udělá přesně to, co jí konstruktéři motoru „dali do vínku“ – vyšle informaci o koncentraci kyslíku ve výfukových plynech do řídící jednotky motoru.

Řídící jednotka motoru porovná všechny parametry, které dostává s informací od lambda sondy a dá pokyn, k nápravě nenormálního stavu, který naměřila lambda sonda tak, jak je naprogramována. Protože ale řídící jednotka neví, že palivem není čistý benzín, nýbrž E85, který má jiné složení výfukových plynů, vyhodnotí stav jako situaci, kdy motor jede na chudou směs a mohl by být poškozen. Vydá proto povel ke vstřikování většího množství paliva a tím se stane, že motor v podstatné části svého režimu jede na extrémně bohatou směs, čímž se nejen značně zvýší spotřeba, ale i riziko, že dojde k poškození katalyzátoru vlivem nespáleného zbytku paliva. To je dalším zásadním důvodem proč je třeba mít motor upraven. Při použití blackboxu europeconFlex nejenže nedochází k razantnímu nárůstu spotřeby, ale rovněž nehrozí ani riziko poškození katalyzátoru z důvodů velkého množství nespálených zbytků paliva.

4. E85 zničí těsnění a hadičky palivové soustavy

NENÍ PRAVDA! Nezničí, pokud jej nechcete nalít do nádrže vzácného veterána z první poloviny minulého století, který v palivové soustavě používal korkového těsnění, tvrdí někteří „odborníci“. No nevím! Při skladování slivovice v láhvích na ležato mi líh zatím korkové špunty nesežral. Ale nyní vážně!

U aut z 90-tých let byly používány hadičky z polymerů izoprénu, silikonových a teflonových hmot, které palivo E85 na jejich životnosti a trvanlivosti naprosto neovlivňuje. Co se však může stát při přestavbě starších aut je, že u nich mohou být staré a tedy i zpuchřelé gumové hadičky. Pokud by auto jezdilo stále na benzín nic moc by se  možná nestalo – nános kalu v hadičkách by těsnil mikrootvory a hadička by fungovala dál tak, jak má. Při přechodu na E85 v něm obsažený etanol najednou vyčistí nános kalu v hadičkách, který těsnil jejich póry a pak může dojít k tomu, že palivo začne skrz stěnu popraskané hadičky prosakovat. Další situací, která po přechodu z benzínu na E85 může nastat ve vozidle, v němž byly hadičky palivové soustavy z PVC měkčeného ftalátem, je, že ftaláty jsou směsí E85 postupně rozpouštěny a vyplavovány a tak hadička pomalu tvrdne a křehne a při vibracích způsobených provozem může za nějaký čas i prasknout. V obou případech výměna původních hadiček při přestavbě na E85 za nové problém snadno vyřeší.

5. E85 v nádrži oproti benzínu rychleji stárne

NENÍ PRAVDA! Při běžném provozu naprosto nic nepoznáte. Ale jak je to skutečně se stárnutím paliva v nádrži? Faktem je, že každé palivo stárne, tedy i E85. Když necháte v dlouhodobě odstaveném autě benzín, také můžete mít problémy potom auto nastartovat. Jestli jsou změny způsobené stárnutím u E85 rychlejší, nebo ne jde těžko soudit, protože záleží na podmínkách. Rozhodně jsou ale jiné!

Stárnutí E85 je poněkud odlišné od stárnutí samotného benzínu. Jak už bylo řečeno, líh a voda se mají docela rádi (na rozdíl od benzínu) a mísí se spolu v neomezeném poměru (různá procenta alkoholu etanolu mají i destiláty, jež někteří velmi rádi konzumují, a ty vysokoprocentní třeba Absinth dokonce hoří podobně jako E85). Při dlouhodobém stání se může na stěnách nádrže srážet vlhkost, a protože je líh s vodou mísitelný, tak tuto vysráženou vodu pohltí etanol obsažený v E85. A jako nehoří pálenka s nízkým obsahem alkoholu, tak nehoří ani palivo E85 s velkým množstvím pohlcené vlhkosti. Pokud automobil s E85 necháváte dlouhodobě mimo provoz, není nic prostšího, než nenechávat u takto dlouhodobě (například na zimu) odstaveného vozu poloprázdnou nádrž. Vyjeďte ji téměř do dna a na jaře nalijte čerstvé palivo. Ostatně totéž se doporučuje i při odstavení benzínového auta, takže „nic nového pod Sluncem“.

6. E85 je nebezpečným palivem a při jeho použití hrozí nebezpečí výbuchu

NENÍ PRAVDA! E85 není o nic nebezpečnější než benzín, jak už jsme si dokázali pokusem se zapálením lihu a benzinu (který jste sice neprovedli, čehož důkazem je, že máte stále ještě oči a čtete tyto řádky), benzín tvoří více výparů a hoří mnohem bouřlivěji než líh, který tvoří z převážné části E85. Takže ten, který by měl být nebezpečnější, je spíše samotný benzin. Jsou to všechna rizika, o kterých jste v souvislosti s použitím E85 zaslechli či četli? Jistěže ne! Hloupostí můžete zaslechnout, přečíst si na internetu, či v některých „renomovaných“ časopisech, ještě mnohem víc.

Co třeba takhle E85 je vodivý, auto mi zkratuje a shoří. Na to se dá odpovědět pouze: NESMYSL. Palivo E85 samo o sobě není vodivé. Vodivým ho může učinit pouze obsah vody rozpuštěné v etanolu v extrémním případě zvodnění způsobeným nekvalitním uskladněním nebo dlouhým odstavením vozidla z provozu s poloprázdnou nádrží. Smůla pro šiřitele podobných poplašných zpráv je, že v okamžiku, kdy by „palivo“ vedlo elektřinu, už by nehořelo, takže obávat se jeho zapálení nějakým elektrickým zkratem není třeba. Stejně jako se není třeba obávat, že by třeba nevhodné palivové čerpadlo mohlo E85 zapálit. Když nezapálí mnohem bouřlivěji hořící benzín, proč by mělo zapálit E85.

7. V zimě auto nenastartujete nebo špatně pojede

NENÍ PRAVDA! V zimě to jede přesně tak, jak v zimě jezdí i jiná auta. Podstatné je aby byly pro provoz na E85 upraveny. Dokladem je veliká obliba automobilů na E85 ve Švédsku a tam mají se zimou více zkušeností než my. Na běh zahřátého motoru jedoucího na E85 nemá zima naprosto žádný vliv, pouze při studeném  startu ve velkých mrazech se možná někdy může stát, že na první škrtnutí nenastartujete. Ale protože E85 obsahuje 15 % Naturalu, nebývají s upravenými auty v zimě větší problémy.  Když  motor i přesto chytne až napodruhé, moc se nestalo. To se stává i motorům na benzín či naftu. Prostě otočíte klíčkem ještě jednou.  Nehledejte v tom žádnou závadu. Oproti naftě  E85 v mrazech netuhne, naopak zůstane pěkně tekutý, jen nemá příliš rád studený povrch válců motoru.

Hodně záleží na i kvalitě paliva a poctivosti pumpaře, stejně jako u benzínu a nafty, tak jako u všech benzínových pump. Dalo by se říci, že benzínové pumpy s velkým obratem E85 zpravidla nemívají problémy s kvalitou. Nakonec kontroly a zveřejňování těch nepoctivých pumpařů způsobí, že se zákazníci o serióznosti toho svého pumpaře stejně dozví, a přirozený výběr trhu, by pak měl nechat nepoctivce zkrachovat. Naprosto podstatná pro bezproblémové zimní starty i provoz je skutečnost, zda E85 tankujete do upraveného vozidla a nebo do auta bez úpravy. Diskutéři na internetu tuto skutečnost vůbec neuvádí a často tím míchají dohromady hrušky a jablka.

8. Automobil upravený na E85 neprojde měřením emisí při technické kontrole

NENÍ PRAVDA! Emisní kontrola STK nic nepozná, pokud budete mít v nádrži benzín. Nač dráždit technika kontroly emisí tím, že motor, spalující E85 má znatelně nižší obsah oxidu uhelnatého i oxidů dusíku, než by očekával. Není třeba na sebe upozorňovat. Když technik naměří ve výfukových plynech dostatečné množství emisí, které se mu vejde do tabulek, bude určitě spokojen!

113 komentářů u “Mýty a lži o E85

 1. Dobrý den

  je vhodné namontovat řídící jednotku na E85 do Wolksvagenu Polo Clasik 1.6 55 Kw jednobodové vstřikování r.v.97 a jaká by byla celová investice.

  • Dobry den Hanzi,
   ano, do Vaseho auta to lze namontovat. Cena 5.990,- vcetne DPH a veskereho materialu a montaze.
   Pokud mate zajem o podrobnou nabidku, radi Vam ji zasleme.
   S pozdravem Filip Kastanek

 2. mam reno lagune kombi 1.8 benzin 1996 r kolik stala by taka instalacja do mego auta
  i gde w okoli kutne hory to udelaja

 3. dobrý den, mám fabii 1.2 HTP , šlo by to namontovat i do ní ??? kolik by stál – má to tri válce, děkuji

  • Dobry den Josefe,
   ano, LPG lze do Vaseho auta namontovat. Mame nyni zvyhodnenou cenu 22.990,-. Podrobnou nabidku najdete v priloze e-mailu, ktery jsme Vam poslali.
   S pozdravem Filip Kastanek

 4. Dobrý den, mám Ford Mondeo kombi r.v. 1997 , 96 kw. Můžete mi prosím sdělit, kolik by stála přestavba na ethanol 85 a kde by mi to mohli odborně namontovat ? bydlím v Mostě.
  Děkuji

  • Dobry den pane Vitasku,
   muzeme to namontovat my a mame dilny v Praze a Roudnici nad Labem. Do vaseho auta stoji prestavba na E85 8.990,-. Pokud mate zajem, rad Vam poslu podrobnou nabidku.
   S pozdravem Filip Kastanek

 5. Dobrý den,
  je možné tuto sadu namontovat do vozu Rover 416Si? A kde mi toto zařízení jsou schopni namontovat v libereckém kraji?
  Děkuji

  • Dobry den,
   nepisete jakou sadu mate na mysli a zda se jedna o LPG nebo E85. Prosim o upresneni.
   S pozdravem Filip Kastanek

   • Ano, bez upravy je to mozne, ale jistojiste vam stoupne spotreba, protoze spaliny ethanolu maji 10x vetsi mnozstvi kysliku nez benzinove spaliny. pro benzinovou RJ (ECU) to znamena „chudou smes“. Proto zacne smes obohacovat a otevirat vstrikovace na delsi dobu.
    Nase ethanolova RJ tuto vec resi a rekne vstrikovacum (na zaklade informaci z lambda sondy), ze je vse OK a ze jen jedema na lih. Dalsi komplikaci jsou pak zimni starty, ktere se vam patrne bez upravy nezdari :-(
    S pozdravem Filip Kastanek

  • Dobry den,
   ano je to mozne a cena je 8.990,- Podrobnou nabidku najdete v priloze e-mailu, ktery jsme Vam poslali.
   S pozdravem Filip Kastanek

 6. Dobrý den, je možné provést přestavbu i u Lancie Y, r.v. 1996 s motorem 1.2? Pokud Ano, jaká bude cena přestavby a kde je možné ji v Praze podstoupit.
  Děkuji.

  • Dobry den Filipe,
   nepisete jakou prestavbu chcete provest. V Praze u nas ve Strasnicich, Uvalska 20.
   S pozdravem Filip Kastanek

 7. Dlouhodobě s palivem experimentuji v různých poměrech vůči benzínu. Dnes čistě e85 bez úpravy motoru a pohoda. Mám v papírech n95 a vice. Mám šestiválec třílitr. Ecu to pobrala v pohodě a spotřeba max o deset procent výš víc ne. A jede to v pohodě i pod plným zatížením motoru.

  • Ano Jerry, muze to tak byt. Jen potvrzujete to, co vime. Cim vetsi obsah a vykon motoru, tim je motor na prestavbu na lih vhodnejsi. S upravou by pravdepodobne nedoslo vubec k navyseni spotreby (jezdi nam auta i s nizsi spotrebou E85 nez benzinu). Dejte vedet, jak auto startuje, az zacne mrznout.
   A plne zatizeni je pro provoz na E85 naopak lepsi. Palivo je vysokooktanove a pri plnem zatizeni jede motor lepe – idealni pro provoz na dalnicich.
   Filip Kastanek

 8. Dobrý den. Přečetl jsem si pozorně komentáře ohledně paliva E 85. Není mi jasné, zda řídící jednotka při spalování paliva s vyšším oktanovým číslem zvětší čas na prohoření E85 (tj. větší předstih) a vstřikovače propustí větší množství paliva-E85. Děkuji za komentář. Bělohlavý

  • Dobry den pane Belohlavy,
   pri spalovani paliva s vyssim oktanovym cislem dochazi k zvetseni predstihu (pokud to umi RJ auta). Palivo hori dele. U aut, ktera si neumi posunout cas zapaleni (predstih), by v krajnim pripade mohlo dojit k podpaleni vyfukovych ventilu (smes jeste hori, kdyz se vyfuky otevrou). Proto rikame zakaznikum, ze vhodnejsi jsou na prestavbu vozy, u nichz se predpoklada spalovani napr N98 (dnes i 100 oktanove benziny).
   Co se tyka otevreni vstrikovacu, tak ty se oteviraji na tak dlouho, jak pozaduje RJ (ECU) motoru. Obecne atmosfericke motory oteviraji na 3-4ms na volnobeh, turba na 4-5ms pri volnobehu. Tato hodnota se meni na zaklade pozadavku RJ, ktera ma informaci od lambda sondy o slozeni vyfukovych plynu. Vstrikovace se oteviraji vzdy tak, aby pomer vzduchu a paliva byl 14,7 ku 1. To je tzv stechiometricky pomer, ktery je pro spalovani benzinu prave 14,7:1. To je idealni smes pro jizdu na benzin. Idealni smes vzduchu a ethanolu je 9,8:1. Takze vstrikovace propusti vice paliva.

   Pokud chcete, dokoncim myslenku: z vyse uvedeneho jasne plyne, ze mnozstvi paliva je o cca 30% vyssi. To je duvod, proc se obycejne spotreba zvedne. Protoze vsak E85 je „vyzivnejsi“ a ma 103 oktanu, muzeme dosahovat v realu stejne nebo nizsi spotreby. K tomu je nutne zvetsit predstih a zmenit styl jizdy. A zmena jizdnich navyku je nejtezsi. Zvlaste, kdyz nam to auto pod zadkem tak pekne jede… Zkratim to, chce to mit lehci nohu. Nizsi spotreby pak lze dosahnout predevsim na delsich vzdalenostech. Pro popjizdky po meste je ethanol diskutabilni. Nicemu neuskodite, ale pravdepodobne sve penezence nepomuzete (pomuzete nasim producentum cukru :-) ).

 9. Budte pozdraveni,
  mam Dodge Caravan (minivan) z roku 2006, 4-valec, 2.4 l, najeto 30000 km. Uvazuji o prestavbe na plyn. Jake jsou ceny prestaveb na LPG, CNG?
  Vlad

  • Dobry den Vlade,
   mozne to je. Otazka jestli CNG nebo LPG? Rozdily jsem tu uz popisoval. Prestavba CNG je 2x drazsi, nadrze zaberou 2x tolik mista a je 2x tezsi, takze prijdetev nekterych pripadech o 1 misto v aute. Nelze pouzit toroidni nadrz misto rezervy a z nasi zkusenosti vyplyva, ze kazdy reduktor odejde spise drive nez pozdeji. Lze jej repasovat. Takova repase vetsinou vydrzi rok. Na vine je zrejme obri tlak 250 baru (atmosfer). Naproti tom LPG pracuje na strane nadrze s 8 bary. Mame v dilne mesicne kolem peti aut s originalni vestavbou CNG, kde je v panu reduktor (vetsinou 5 let stara auta).
   To vase auto by slo prestavet od cca 25tisic korun. Zalezi na pouzitem systemu a vyrobci.
   Omlouvam se za opozdenou odpoved. Pred svatky jsme nestihali odpovidat a pres svatky se nahromadilo takove mnozstvi dotazu, ze se z toho az toci hlava.
   Pokud mate jakekoli dotazy, volejte nebo piste na e-mail.
   Hezky vecer, Filip Kastanek

 10. Mám FIAT PUNTO SPORT 12/16V rok 2002.Dá se namontovat jednotka na E85 a kolik by to stálo?Dále adresu,kde se to odborně montuje.Dnes již existují různí montážnící a těm se chci určitě vyhnout.Děkuji za odpověď.J.Franče

  • Dobry den pane France,
   prestavbu na E85 provadime my v nasi montazni dilne. Je to Uvalska 20, Praha 10. Prestavby provadime od 5.000,- za levnejsi jednotku. Vyspelejsi jednotka prijde i s montazi na 7.990,-.
   Hezky vecer, Filip Kastanek

 11. Dobrý den,

  Kolik stojí přestavba na E85, do škody Felicie. Co když po přestavbě dám nouzově do auta benzín, je to možné a nezničím katalyzátor?
  Kdo dělá přestavbu v Brně?
  Proč je problém se startem v mrazech bez přestavby?
  Děkuji

  • Dobry den,
   prestavbu v brne budete muset najit. Nemam zadne konkretrni doporuceni.
   Pri nizkych teplotach je potreba smes vice systit nezli na benzin. Kdyz auto a vase benzinova ECU (ridici jednotka) nevi, ze bude startovat na benzin, nemuze smes spravne pripravit. To souvisi s faktem, ze stechiometricky pomer je u ethanolu o tretinu bohatsi. Totiz 9,8:1. Naproti tomu benzin ma pomer 14,7:1. Z tohoto vyplyva i vyssi spotreba lihu nez benzinu. Zvlaste pri provozu na kratke vzdalenosti a v mestskem provozu. Lepsi spotreby dosahujeme az pri dalkovych jizdach, kde ma sanci se projevit viceoktanove palivo, jakym E85 je (103 oktanu).
   Po prestavbe muzete jezdit na benzin nebo lih ci jeho libovolnou smes. Ktalyzator tim neznicite. Znicit by jste ho mohl , pokud to zkousite bez prestavby a rano dele startujete a nespalene palivo vam lita do vyfuku. Tam by pak mohlo chytit a katalytzator poskodit.
   Nepisete rok vyroby ani motor, tak nemohu presne odpovedet. Pokud mate MPi motor, pak bychom prestavbu udelali za 7,990,-, existuji i levnejsi prestavby. Jejich nedostatky jsme probirali mnohokrat. Klidne zavolejte, rad vam vse vysvetlim.
   Filip Kastanek

 12. Přeji dobrý den, kolik by prosím stála přestavba na E85 na Škodu Favorit, r.v. 1994, 40 kw. Pokud bych se rozhodl přestavbu udělat, neměl bych také raději vyměnit palivové hadičky? Mnohokrát Vám děkuji. Daniel Tater

  • Dobry den Danieli,
   s Favoritem z roku 1994 mame tu zkusenost, ze je to uvnitr vlastne Felicie (motor). A Felicie ma hadicky OK. Doporuceni: staci je sledovat okem a divat se, zda nekoroduji (zacaly by puchret a praskat a je to pouhym okem viditelne). Ale jinak je to otazka prace, nebot hadicky drahe nejsou. Prestavba vaseho auta by stala 5.990,- (muzeme vam nabidnout i levnejsi prestavbu, neduhy bychom vam popsali – zasadne se lisi spotreba).
   Hezky den Filip Kastanek

 13. Jde přestavba vozidla Pajero Pinin motor Typ 4G94 palivo BA 95 B Výkon kW 95.0/5000. Zdvih.objem 1 999 ccm na E 85 kolik by přestavba asi stála a kde je možno nejblíže k nám /Strakonice/ případně přestavbu uskutečnit.

  předem děkuji za odpověď Jarda Š.

  • Dobry den Jardo,
   ano presta¨vba mozna je. Jen jeste napiste rok vyroby, abych si byl uplne jisty.Prestavba na etanol je v cenove relaci 5.000,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je s prutokovym snimacem druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je s pripojenim k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba.
   S pozdravem Filip Kastanek

  • Dobry den,
   Prestavba na etanol je v cenove relaci 5.000,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je s prutokovym snimacem druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je s pripojenim k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba.
   Narust vykonu je citelny. Pokud vsak ztezkne vase noha na plynu, pak neocekavejte priznivou spotrebu. Pokud vam naopak noha odlehci pedalu, tak pri provozu na dalnicich a delsich strekach muze spotreba i vyrazne klesnout (prave diky vyssimu vykonu) Podobne pri provozu na 100 oktanovy benzin lze dosahovat nizsi spotreby (ja napriklad v davne minulosti jezdil se svou Skodou 110LS na super 96 misto specialu 91, protoze skudka pak mela nizsi spotrebu a/nebo lepe jela – to same plati dnes pro provoz modernich aut – ty si vsak predstih nastavi samy, u me skody se to muselo udelat pootocenim rozdelovace).
   S pozdravem Filip Kastanek

 14. dobry den moc vas prosim o sdeleni ceny kolik by stala instalace na oktavii 1.6.. 55 kw 98 uz pul roku jezdim na ethanol ale micham to s benzinem ma to nejaky vliv??- usetrim nez kdybych jezdil na cisty benzin?? mel bych velky zajem o prestavbu dekuji velice ya odpovedi

  • Dobry den,
   Prestavba na etanol je v cenove relaci 5.000,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je s prutokovym snimacem druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je s pripojenim k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba.
   Pokud uvazuji spotrebu u prumerneho auta 8,2litru, pak provoz na 1km na benzin prijde pri cene 36,90 na 3,03Kc. Pristoupim-li na narust spotreby u E85 o 20%, tak pri cene 25.90 jezdim 1 km za 2,55Kc. To je uspora cca 50haleru na 1 km. Pri investici napr. 7000,- a najezdu 2000km za mesic se navratnost pohybuje kolem 7 mesicu. To je jednoduche, ne? Dalsi usporu predstavuje moznost zapisu prestavby do TP a osvobozeni od silnicni dane (cca 3.000,- rocne). U LPG, kdyz pouziji nas priklad vyse a budu uvazovat narust spotreby o 10%, prijde 1km na 1,61Kc. Pri investici 25.000,- a najezdu 2000km mesicne je navratnost delsi o pouhe 2 mesice – 9 mesicu.
   Vyssi spotreba u provozu na E85 neni pravidlem. Pri provozu na kratke vzdalenosti a po meste spotreba stoupa (to i na benzin), ale pri provozu na delsi vzdalenosti a po dalnici je tu daleko vetsi potencial ke snizeni spotreby. Diky vysokooktanovemu palivu E85 mame u vlastnich aut zkusenosti i se snizenim spotreby az o 10%.
   Zvysena spotreba u E85 je dana jinym stechiometrickym pomerem (pomer vzduchu a paliva) oproti benzinu. Zatimco u benzinu je 1:14,7, tak u E85 je 1:9,8. Tedy potrebujeme na stejne mnozstvi vzduchu vice paliva (pri provozu na bioetanol). Toto zvyseni lze kompenzovat vyssim oktanovym cislem, jak jsem psal vyse. Podobne pri provozu na 100 oktanovy benzin lze dosahovat nizsi spotreby (ja napriklad v minulosti jezdil se svou Skodou 110 na super 96, protoze mela nizsi spotrebu a/nebo lepe jela – to same plati dnes pro provoz modernich aut – ty si vsak predstih nastavi samy, u me skody se to muselo udelat pootocenim rozdelovace).
   Pokud vas jeste cokoli zajima, nevahejte nas navstivit nebo telefonovat. (muj tlf je 724 353 754).
   S pozdravem Filip Kastanek

  • Dobry den,
   vase auto prestavet na E85 lze. Prestavba na bioetanol E85 je v cenove relaci 5.000,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je s prutokovym snimacem druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je s pripojenim k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba.

   Mate-li jakékoli dotazy, nevahejte se na nás obratit. Rádi vám vše ochotně vysvětlíme. V případě zájmu můžete využít nákupu na splátky (Komerční Banka – Essox).
   Filip Kastanek

 15. Dobrý večer,roku 2007 jsem měl cestou z práce velmi vážnou dopravní nehodu na motocyklu,byl jsem z Hradce Králové,převezen na operaci do Prahy,tam jsem byl operován a po roce co jsem byl v komatu,jsem opustil špitál,má rodiná situace se RADIKÁLNĚ změnila,nyní mám VW GOLF III. generace s motorem 1800 na LPG,dle otce pro mě ideální,s čímž nesouhlasím,pravděpodobně to je přestavitelné na E85 a kde je možno tuto přestavbu v HK a okolí provést a na kolik mě příjde?Děkuji a dobrou noc.

  Vratislav Charfreitag junior

  • Dobry den Vrato,
   prilis nerozumim tomu proc je LPG spatne reseni… Do emailu vam muzu dat tabulku s kalkulackou nakladu. Dnes jsem uz odpovidal na par podobnych dotazu.
   Prestavba na E85 je sice levnejsi pri porizeni, ale uspora zase nizsi. Navratnost investice prestavby na LPG je jen o cca 25% casu vice. Navic vy uz auto na LPG mate. Chapu to dobre?
   S pozdravem Filip Kastanek

 16. Dobrý den, zajímala by mě možnost přestavby na E85 u Škoda Roomster 1.2 benzin, r.v.2008. Díky za zprávu.

  • Dobry den,
   je to roomster 1.2HTP? Jestli ano, pak cena prestavby na E85 je 5.000,- az 10.000,- Kc. Ta drazsi prestavba ma schvaleni Ministerstva dopravy. Pokud poslete tlf cislo nebo zavolate, rad vam vse vysvetlim.
   S pozdravem Filip Kastanek

 17. Dobrý den, mám vůz AUDI 80, 1.8 sport, rv. 1991. Vůz jede na karburátor bez RJ. Jezdím cca od srpna na směs E85 – N95 v poměru cca 27 lt E85 a 30 lt N95. Výsledek je podle dlouhodobého sledování jak v létě, tak i nyní v zimě dobrý. Spotřeba mírně klesla (důsledně dodržuji rychlostní limity a zbytečně jej neštvu!), vůz celkově lépe táhne v horských silnicích a v terénu. Na dálnici okolo 100-110 km průměru dobrá výdrž. Na voze nesleduji žádné negativní projevy – pouze nyní v zimě při mrazech okolo -14° jsou při tzv. „studeném odchovu“ a delším státní vozu horší starty ale při dobré baterce bez problému. Emise jsou vynikající, hluboko pod normou. Problémy s palivovými hadicemi žádné.
  Šimek – Liberec

  • Dobry den Lubore,
   ano, mate karbos, takze se neprojevuje zvysena spotreba aut s rizenym michanim palivove smesi. Jen bych doporucil nastavit spravne predstih kvuli drivejsimu zapaleni smesi (omezite riziko dohorivani smesi po otevreni vyfukovych ventilu). Pak muze spotreba jeste klesnout. Lepsi dynamika motoru je nasnade. Jedete na plnotucnejsi palivo. Ma vice oktanu. :-)
   Prejeme vam hodne stastnych kilometru
   Filip Kastanek

  • Dobry den Lado,
   ano, je mozna prestavba vaseho auta. Prestavba na bioetanol E85 je v cenove relaci 5.000,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je s prutokovym snimacem druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je s pripojenim k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba.

   Mate-li jakékoli dotazy, nevahejte se na nás obratit. Rádi vám vše ochotně vysvětlíme. V případě zájmu můžete využít nákupu na splátky (Komerční Banka – Essox).
   Filip Kastanek

 18. Dobrý den.
  Je možné upravit na E 85 i vozidlo používající LPG? Jde o C4 Picasso a systém eurogas.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobry den pane Kunci,
   ano, lze to. Sam takove jedno auto mam. Jaky mate motor?
   S pozdravem Filip Kastanek

 19. Dobry den ,mel bych zajem o montaz na ETHANOL u Daewoo Kalos ,rok 2004,obsah 1400. Zda je to mozne? Cena? Zapisete me to do technicaku? Dekuji Mikus

  • Dobry den pane Mikusi,
   prestavba na bioetanol E85 je v cenove relaci 5.000,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je s prutokovym snimacem druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je s pripojenim k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba.
   S pozdravem Filip Kastanek

 20. Dobrý den,
  Můžete mi prosim poslat cenu za přestavbu na E85 .
  Bylo by to pro OCTAVIA 1.8 turbo rv-2001
  Dále se chci zeptat,zde se dá bez problému jezdit i na N95?
  Jakou záruční dobu poskytujete u těchto jednotek a jak dlouho trva objednání a instalace?

  Děkuji a jsem s pozdravem,
  Petr Kotulán

  • Dobry den Petre,
   prestavba na bioetanol E85 je v cenove relaci 5.000,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je s prutokovym snimacem druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je s pripojenim k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba.
   Ano, na benzin se pak da normalne jezdit.
   Zarucni doba je 2 roky.
   Objednani je cca 1 tyden (pristi tyden mame volno). Instalace trva 4 hodiny. Potrebujeme spolehlive vychladly motor kvuli nasim rukam a pak kvuli spravnemu nastaveni studenych startu (to s ohratym motorem neni mozne).
   Máte-li jakékoli dotazy, nevahejte se na nás obratit. Rádi vám vše ochotně vysvětlíme. V případě zájmu můžete využít nákupu na splátky (Komerční Banka – Essox).
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 21. Dobry den Mirku,
  E85 muzete bez obav pouzivat, ale s prislusnou upravou. Viz ostatni prispevky. prestavba na bioetanol E85 je v cenove relaci 5.000,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je s prutokovym snimacem druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je s pripojenim k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba.
  S pozdravem Filip Kastanek

 22. Dobrý den , zajímala by mne přestavba na E85 u vozidla Suzuki Jimny 1.3 . Co to obnáší , jaká je cenová relace a kde bych si mohl přestavbu objednat . Jsem z Duchcova u Teplic v Čechách. Děkuji Pavel

 23. Dobrý den, chci se zeptat zda je možné namontovat řídící jednotku do vozu kia shuma 1.8i rok 98. děkuji

 24. Dobrý den.

  Měl bych zájem o přestavbu na E85 do vozidla Škoda Roomster 1,6 77kw motor BTS.
  Najezdím tak asi 8-10tis.km. Mám raději kvalitu než cenu….. Zajímá mě tedy když začnu šetřit cca po 12 měsících, jak je to s díly které se domontovávají do auta při přestavbě.
  Jak jste již zmiňoval průtokové snímače atd. jakou mají životnost, popř.jaký se musí dělat zvláštní servis???? Abych nemusel platit cca po roce zase nějakou větší částku….pak bych asi neušetřil nic.

  Děkuji za odpověď

  • Dobry den pane Zaku,
   prestavba na bioetanol E85 je v cenove relaci 5.000,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je nemecke provenience a ma prutokovy snimac druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je ceske vyroby a jsme napojeni i na vyvoj s pristupem ke vsem novym poznatkum a vylepsenim. ECU je pripojena k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Obe je nastavujeme v souladu s diagnostikou pomoci PC rozhrani. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba, protoze nejde precizne nastavit v pocitaci jako predchazejici dve.
   Doba montaze je mezi 3mi a 6ti hodinami. Naprostou NUTNOSTI je vychladnuti motoru na co nejnizsi teplotu. Bez toho nelze provezt precizni nastaveni studenych startu. U nastavovani tepleho motoru je potreba uskutecnit zkusebni jizdu s nastavenim pomoci pocitace a mobilni diagnostiky motoru.
   Samozrejmosti (u nejdrazsi upravy) je zapis do TP a vsechny formality s tim spojene.
   Dodatecny vydaj je vymena palivoveho fitru. Navratnost investice 12-13 mesicu.
   Máte-li jakékoli dotazy, nevahejte se na nás obratit. Rádi vám vše ochotně vysvětlíme. V případě zájmu můžete využít nákupu na splátky (Komerční Banka – Essox).
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 25. Dobrý den,uvažuji o přestavbě na E85 a mám OPEL ZAFIRA 1.8 16V 92kW motor Z18XE r.v.2003 a má najeto cca 160 000km.Chtěl bych se zeptat, jak je to se svíčkami(píšou výměnu a výdrž 80 000 -100 000km) a pal.čerpadlem(E85 je vodivé a čerpadlo může zničit)a pal.filtr nutno vyměnit cca po 500km.Děkuji za odpověď.

  • Dobry den Jindrichu,

   ad SVICKY) At na LPG nebo E85 ci koneckoncu na BA95 doporucujeme DOBRE svicky. Nic specialniho, jen nekupovat svicky za 30 – 50 korun. My montujeme NGK nebo Champion. Pro nektere americke vozy se nam osvedcily Championy, ve vetsine evropskych pak NGK. Idealne nejvyssi rada tzv iridiovych nebo platinovych elektrod. pro starsi vozy tyto nej svicky nebyvaji k dispozici. Interval vymeny dle doporuceni vyrobce vozu. Svicky pri provozu na E85 trpi mene diky nizsim teplotam horeni.

   ad FILTR) Palivovy filtr doporucujeme vymenit spise pozdeji nez drive. Nektere prameny uvadeji 500-1000km. My radeji rikame 2000-3000km. Zalezi i za jak dlouho je najedete (jak dlouho mate v nadrzi etanol). Pokud filtr vymenite prilis brzy a ten nezachyti necistoty, ktere jeste zbyly v nadrzi, ztraci vymena smysl. Vymena se provadi proto, aby palivove cerpadlo nemelo velkou praci s protlacenim pricpaneho filtru. Ale muze se stat, ze se vsechny usady dokonale rozpusti a vy je „prozenete“ motorem.

   ad CERPADLO) Vlastne odpoved je vyse. Pokud vymenite filtr, nemelo by se mu nic prihodit. Fama zrejme pochazi od tech, kteri neudelali upravu a nevymenili filtr.
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 26. Dobrý den. Vámi zveřejněný článek jsem četl a je velice zajímavý, bohůžel se v něm však člověk nedočte nic o životnosti motoru po úpravě na E85. Člověk se totiž dočítá a řekl bych, že z věrohodných časopisů jako je Svět motorů a dalších, že motory moderních automobilů mohou trpět z nedostatku mazání (benzín maže ventily obsahem Pb,.. , etanol méně, či vůbec ). Mohli by jste uveřejnit nějaké informace kolem životnosti motorů po přestavbě? Jestli se podle vás nezmění, či zkrátí a v případě že ano, tak zhruba o kolik. Pokud možno informace z věrohodných zdrojů. Věřím že si člověk může spočítat za kolik tis.km se mu vyplatí vyměnit motor a ještě se mu to vyplatí, ale je nepříjemné potom jednorázově platit desítky tisíc, navíc vám motor může motor vypovědět např. na dovolené a šetření vás může přijít hezky draho!

  • Dobry den Jeniku,
   spravna a dobra otazka. Zjednodusene by se dalo odpovedet, ze spravne provozovany a prestaveny motor na E85 ma stejnou nebo muze mit delsi zivotnost nez pri provozu na benzin. Jenze je tu mnoho jenze. Nektere motory i pri nejlepsi peci vydrzi „jen“ 300tisic nektere najezdi bez mrknuti oka i 500 600 tisic (jeden takovy mam doma a jezdi na plyn) a funguji. Takze zalezi na konstrukterech, co mu dali do vinku. Pak na ridici, jak s motorem zachazi a pak take na servisu, ktery se mu venuje. Ono je to tak, ze kdyz se poroucha motor, ktery jezdi na benzin, obycejne se pokrci rameny a proste se stalo. Jenze, kdyz se neco podobneho stane pri provozu na lih nebo plyn, hned je vinik znamy. V obou pripadech se po pricine obycejne nepatra :-)

   Lih ma tu vlastnost, ze hori nizsi teplotou. Tim obecne to „zelezo“ (rozumnej motor) mene trpi. Aditiva v lihu jsou stejne jako v benzinu. A pozor: olovo se do benzinu uz pres 20 let nedava. Davaji se jina aditiva (kazda znacka – Shell, OMV, Benzina, a dalsi – ma neco sveho a tajneho :-) ). Takze i v lihu aditiva jsou. Lih je cistsi palivo a pri jeho spalovani vznika mene karbonu (ten muze mit na svedomi pridreni driku ventilu)a i olej je pri vymene cistsi. Pokud karbony pridrou driky ventilu a tim se ventil napr nedovira a netesni, muze dojit k tzv podpaleni ventilu unikajicim ohnem kolem nej. Takze toto riziko je pri spalovani E85 nizsi. Pri nespravne prestavbe (levne prestavby do cca 5.000,- Kc) nebo uplne absenci konverze obycejne dochazi ke spalovani lihu jeste po otevreni vyfukovych ventilu a pak nastane take podpaleni. Lih ma oktanove cislo 101 a vice (az 103) a hori tudiz dele. Nektere motory si umi posunout predstih na drivejsi dobu a zapalit tak smes drive i bez prestavby (i tak bych bez prestavby nejezdil).

   Takze PO PRESTAVBE by mel motor mit stejnou nebo vyssi zivotnost. A pokud chcete mit jistotu, muzete nejake aditivum aplikovat i vy sam. Napr to pro mazani ventilu a jejich sedel pri provozovani motoru na LPG (GasLube, FlashLube a pod…)
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 27. Mam Mercedes R trida. Motor 500 L 4-magic ,objem 4966,Palio BA 95. R.v. 2006.
  Jestli se da predelat na e85 a kolik bude stat.

  • Dobry den Sergeyi,
   prestavba na bioetanol E85 je v cenove relaci 9.000,- , 13.000,- a 16.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je nemecke provenience a ma prutokovy snimac druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je ceske vyroby a jsme napojeni i na vyvoj s pristupem ke vsem novym poznatkum a vylepsenim. ECU je pripojena k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Obe je nastavujeme v souladu s diagnostikou pomoci PC rozhrani. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba, protoze nejde precizne nastavit v pocitaci jako predchazejici dve.

   Doba montaze je mezi 3mi a 6ti hodinami. Naprostou NUTNOSTI je vychladnuti motoru na co nejnizsi teplotu. Bez toho nelze provezt precizni nastaveni studenych startu. U nastavovani tepleho motoru je potreba uskutecnit zkusebni jizdu s nastavenim pomoci pocitace a mobilni diagnostiky motoru.

   Samozrejmosti (u nejdrazsi upravy) je zapis do TP a vsechny formality s tim spojene.

   Máte-li jakékoli dotazy, nevahejte se na nás obratit. Rádi vám vše ochotně vysvětlíme. V případě zájmu můžete využít nákupu na splátky (Komerční Banka – Essox).
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 28. Dobry den pane Raisi,
  prestavby na bioetanol E85 jsou v cenove relaci 5.000,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je nemecke provenience a ma prutokovy snimac druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je ceske vyroby a jsme napojeni i na vyvoj s pristupem ke vsem novym poznatkum a vylepsenim. ECU je pripojena k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Obe je nastavujeme v souladu s diagnostikou pomoci PC rozhrani. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba, protoze nejde precizne nastavit v pocitaci jako predchazejici dve.

  Doba montaze je mezi 3mi a 6ti hodinami. Naprostou NUTNOSTI je vychladnuti motoru na co nejnizsi teplotu. Bez toho nelze provezt precizni nastaveni studenych startu. U nastavovani tepleho motoru je potreba uskutecnit zkusebni jizdu s nastavenim pomoci pocitace a mobilni diagnostiky motoru.

  Samozrejmosti (u nejdrazsi upravy) je zapis do TP a vsechny formality s tim spojene.

  Máte-li jakékoli dotazy, nevahejte se na nás obratit. Rádi vám vše ochotně vysvětlíme. V případě zájmu můžete využít nákupu na splátky (Komerční Banka – Essox).
  S pratelskym pozdravem

  Filip Kastanek

 29. Dobrý den,
  chci se zeptat, jestli máte zkušenosti s přestavbou na ethanol u automobilu Suzuki Vitara 2.0 V6. Chci se zeptat na cenu sady+prace, kterou by jste mi doporučily? A zároveň, jestli je nějaká záruka toho, že se mi nezvedne spotřeba? Jaká je přibližná návratnost investice, když najezdím ročně +- 15-20 000 km? Děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký zbytek dne.
  S pozdravem
  Tomáš G.

  • a ještě bych se chtěl optat, jestli je nutná zápis do TP u všech provedených přestaveb na e85, nebo jak to vlastně je… Děkuji

   • Dobry den Tomasi,
    zapis nutny neni. Pokud ho nechcete, delat ho nemusime. Je to pro vas treba pro osvobozeni od placeni silnicni dane.
    Filip Kastanek

  • Dobry den Tomasi,
   prestavba na bioetanol E85 pro 6ti valec je v cenove relaci 9.000,- , 12.000,- a 15.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je nemecke provenience a ma prutokovy snimac druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je ceske vyroby a jsme napojeni i na vyvoj s pristupem ke vsem novym poznatkum a vylepsenim. ECU je pripojena k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Obe je nastavujeme v souladu s diagnostikou pomoci PC rozhrani. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba, protoze nejde precizne nastavit v pocitaci jako predchazejici dve.

   Doba montaze je mezi 3mi a 6ti hodinami. Naprostou NUTNOSTI je vychladnuti motoru na co nejnizsi teplotu. Bez toho nelze provezt precizni nastaveni studenych startu. U nastavovani tepleho motoru je potreba uskutecnit zkusebni jizdu s nastavenim pomoci pocitace a mobilni diagnostiky motoru.

   Samozrejmosti (u nejdrazsi upravy) je zapis do TP a vsechny formality s tim spojene.

   Co se tyce spotreby tak jsem to uz popisoval nekde v textech a je to i na webovkach. Tak tedy strucne. Smes paliva a vzduchu se pro motor musi michat v idealnim a spravnem pomeru. Tento pomer je nazyvan stechiometrickym pomerem. Diky rozdilnym fyzikalnim i chemickym vlastnostem se tyto pomery u benzinu a lihu lisi. Benzin ma SP 1:14,7 (na 1 dil paliva14,7 dilu vzduchu) a lih 1:9,8 (na 1 dil paliva 9,8 dilu vzduchu). Je zrejme, ze smes lihu a vzduchu je bohatsi. Proto se MUSI zvednout spotreba. ALE. Je tu jedno ale a tim je oktanove cislo E85. To je nejmene 101 oktanu. Jedna se o vysokooktanove palivo a to ma tu vlastnost, ze dele hori a poskytne tak motoru vice energie. Tzn, ze tu je potencial ke snizovani spotreby. Reknu to obracene: pokud natankujete benzin Natural 91, pak se vase spotreba jistojiste zvysi. Benzin ma nizke oktanove cislo a dava motoru mene energie. Je proto nutne vice slapat pedal plynu, abychom jeli stejne rychle. Pokud natankujeme natural 95 nebo dokonce 98, je potreba seslapavani pdalu plynu stale mensi a spotreba bude pri zachovani jizdnich prumeru klesat. To same plati i pro 101 oktanove E85. Spotreba ma potencial se snizit pri zachovani stejnych rychlosti. Ja jsem pri dlouhodobem testovani s nemeckymi a ceskymi jednotkami dosahoval na E85 nizsi spotreby nez pri jizde na benzin. Tohoto snizeni nelze dosahnout ve meste.
   Filip Kastanek

 30. Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik by stála přestavba Hyundai Coupe 2.0 i r.v. 2005 na E 85? Dále bych se chtěl zeptat zda je výhodnější, lepší jezdit čistě na E 85 či v nějakém poměru s benzínem…myslím vůči spotřebě, výkonu atd? Děkuji

 31. Dobrý den,
  chtěl bych se dozvědět, zda jde přestavět motor Astra 1.8 16V – C18XEL ECOTEC r.v.1996 na E85, četl jsem, že E85 není pro motory s přímým vstřikováním, nevím, zda se to týká i tohoto typu motoru, děkuji za odpověď

 32. ZDRAVIM VAS JA TAKY UVAUJI O E 85 ALE BOJIM SE ESTE MY TO NIKTO NEREKL OTOM VIC ATD,,, MAM MERCEDESE 320. 6 VALEC CO MYSLITE?? JAK TO POJEDE ?? A CO BY MNE TO STALO CENOVE?? A TO ZAPSAT TO DO VELKEHO TECHNICKEHO JDETO NEJSOU STYM OPLETACKY?? STK MUSIM DELAT??? A HLAVNE CENA DEKUJU PREDEM ZA INFORMACE NASHLE

  • Dobry den pane Marku,

   Mercedesy jsme uz prestavovali na LPG i E85 a jezdi paradne. Montovali jsme i OBD ridici jednotky.

   Prestavba na bioetanol E85 je v cenove relaci 9.000,- , 12.000,- a 15.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je nemecke provenience a ma prutokovy snimac druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je ceske vyroby a jsme napojeni i na vyvoj s pristupem ke vsem novym poznatkum a vylepsenim. ECU je pripojena k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Obe je nastavujeme v souladu s diagnostikou pomoci PC rozhrani. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba, protoze nejde precizne nastavit v pocitaci jako predchazejici dve.

   Doba montaze je mezi 3mi a 6ti hodinami. Naprostou NUTNOSTI je vychladnuti motoru na co nejnizsi teplotu. Bez toho nelze provezt precizni nastaveni studenych startu. U nastavovani tepleho motoru je potreba uskutecnit zkusebni jizdu s nastavenim pomoci pocitace a mobilni diagnostiky motoru.

   Samozrejmosti (u nejdrazsi upravy) je zapis do TP a vsechny formality s tim spojene. Opletacky s tim zadne nejsou. My udelame zapis a vy dojdete na magistrat a oni vam vydaji novy maly TP. STK delat nemusite.
   Máte-li jakékoli dotazy, nevahejte se na nás obratit. Rádi vám vše ochotně vysvětlíme. V případě zájmu můžete využít nákupu na splátky (Komerční Banka – Essox).

 33. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na kolik by mě celkem přišla přestavba na E85. Mám Opel Vectra 1.8 16V. Děkuji

 34. Dobrý den poradíte mě prosím jestli se vyplatí provést úpravu na E85 u vozidla Audi A6 4×4 automat 3,2 FSI,typ motoru BKH-188 KW,,najeto 25tis km, rok v.2007.Přestavba na LPG u tohoto vozu zatím není dle informací reálná.Roční nájezd km cca 35tis.
  Děkuji .

  • Dobry den,
   zatim nelze prestavovat 5ti a vicevalcove motory s primym vstrikem paliva (u Vas FSI). 4-valce FSI a TSI prestavujeme.
   Co se tyce ekonomiky, tak se to samozrejme vyplati. To se vyplati vzdy. Uspora cca 40-50% je vzdy dobra a to bez diskuzi :-) Navic u tak velkeho motoru s apetitem, ktery zere i travu kolem silnice, je vzdy navratnost rychlejsi nez u 1 litroveho motoru.

   S pozdravem
   Filip Kastranek

 35. Dobry den, uvazuji o koupi Fordu s motorem Duratec 1.8 FFV (coz je firemni benzinovy motor adaptovany na E85) a nasledne o jeho prestavbu na LPG. Co na takovou pripdnou prestavbu rikate? Bude to fungovat? Jezdil bych primarne na LPG a pripadne sekundarne na N95. Budoe vsechna ta elektronika dohromady fungovat? A co pripadne tepelne opotrebeni motoru? Dekuji za odpoved.

 36. Dobrý den,
  mám Ford Mondeo 1.8 16V Zetec r.v.2000 a měl bych zájem o přestavbu na E85
  Jsem z HK
  Kde a za kolik bych to pořídil.
  Děkuji

 37. Dobry den,
  uvažuji o přestavbě na e85. Jednalo by se o hondu civic 6.generace 1.4 55kw rok 1997. Někdo říká že hondy tuto upravu nemaji rady a že se hodně zanáší filtry. Také že po upravě se zvýší spotřeba i na čistý benzin. Na spotřebě mi dost záleží jezdim za 6l/100km. Mohu se tedy zeptat co je na tom pravdy a kolik by mě stála úprava? A také jestli nevadí že by mi auto na e85 občas stalo 4dny tak jestli by to pak necukalo atd.

 38. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na montáž E85 do vozu VW Passat 2.8 V6 142Kw r.v.2003. Je v tom nějaký problém a v jaké cenové ralaci se celková montáž pohybuje? Děkuji za odpověď.

  • Dobry den pane Borivasi,
   Vase auto lze bez potizi prestavet. Podrobnou nabidku vam posilam do emailu. Vase auto lze prestavet od 9.000,-Kc do 14.000,- podle výrobce. Podrobnosti radi vysvetlime osobne nebo po telefonu.
   Filip kastanek

 39. Dobry den muzu jezdit na e85 bez upravy? mam ford mondeo2.5v6 24v duratec r.v 1997 parkrat uz stim na toto palívo jel uplne bez problemu dik za odpoved.

  • Dobry den Martine,
   bez prestavby E85 klidne jezdit muzete. Je otazkou, zda nastartujete na etanol i v chladnem pocasi a v zime. S nejvetsi pravdepodobnosti budete mit potize se startem. Druha vec je zvysena spotreba bez upravy na E85. Rad vam sdelim i dalsi otazky tykajici se jizdy na E85. Poslete tel cislo nebo zavolejte.
   Pokud vas zajimaji ceny, najdete je zde:
   http://www.magicacustic.cz//wp-content/uploads/Cenik-prestavby-E85.jpg
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

  • Dobry den Marku,
   prestavba na ethanol E85 nemusi byt zapsana do technickeho prukazu. Ale do technickeho prukazu prestavbu E85 zapsat lze. Pokud mate prestavbu E85 (ale i LPG nebo CNG) zapsanou v TP, jste osvobozen od silnicni dane (pokud pouzivate auto k podnikani).
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 40. Dobry den. Mam felicia 1.3 mpi. Na kolik vide vymena palivovych hadicek na auto. Co palivove cerpadlo a jeho zivotnost. Co upravit delku vstriku primo v ridici jednotce. Dekuji

 41. Dobrý den p.Kaštánek.Mám k Vám dva dotazy.
  1/ Kolik by stála úprava vozu Opel Vectra2.0 16 V(motor X20XEV) na palivo E85?
  2/ Dala by se v budoucnu řídící jednotka pro E85 z této Vectry použít do vozu
  Opel Omega 2,5 V6(motor X25XE),r.v.1998?
  Děkuji Linek

  • ad1) Prestavba na bioetanol E85 je v cenove relaci 5.500,- , 7.000,- a 10.000,- Kc. Podrobnosti najdete v mailu.
   ad2) Vybereme-li spravnou RJ, pak ji muzeme pouzit i pro 6ti valec.
   Filip Kastanek

 42. Dobry den mam zajem o prestavbu Honda Civic 1,4 benzin 66kw rv:1999 najeto: 350000km??? Mohu vas poprosit o cenu jestli je to mozne jestli se muzou vyskytnout nejake potize po prestavbe a hlavne kam se pohne SPOTREBA vozu jezdi se prevazne okresky. Dekuji za info s pozdravem Hervir 736643446

  • Nabizime pouze proverene systemy, ktere jsme sami testovali. Vyzkouseli jsme pres 20 ruznych ridicich jednotek a vybrali 4. Pokud mate jeste nejake otazky, radi je zodpovime.

   Prestavba na bioetanol E85 je v cenove relaci 5.500,- , 8.000,- (bez cidla, 10.000 s cidlem paliva) a 10.000,- Kc. Nejdrazsi uprava je nemecke provenience a ma prutokovy snimac druhu paliva a se zapisem E85 do velkeho technickeho prukazu. Funguje nejpresneji, protoze vzdy predem vi, na co jede. Prostredni uprava je litevske vyroby (italska licence spickovych LPG a E85 pohonu) s moznosti prutokoveho snimace nebo volitelně přepínace. Jsme napojeni i na vyvoj s pristupem ke vsem novym poznatkum a vylepsenim. ECU je pripojena k lambda sonde, takze ridici jednotka zpetne vi na co jede. Obe tyto varianty funguji zhruba stejne dobre. Obe je nastavujeme v souladu s diagnostikou pomoci PC rozhrani. Treti nejlevnejsi vam zaruci, ze vzdy nastartujete a neposkodite motor. Jeji zasadni nevyhodou je vyssi spotreba, protoze nejde precizne nastavit v pocitaci jako predchazejici dve.
   Nabizime jeste upravu francouzského výrobce, ktery jde „na vec“ uplne jinak a pracuje s daty v ridici jednotce benzinu. Nijak do nich nezasahuje, ale „donuti“ benzinovou jednotku ridit i spalovani lihu. Tuto upravu jako jedinou lze pouzit na motory s přímým vstřikováním paliva (TSi, FSi, GDi, HPi apod.) a stoji 14.000,- Kč. (potrebujete tuto úpravu, předchozí tři nejde použít)

   Doba montaze je mezi 3mi a 6ti hodinami. Naprostou NUTNOSTÍ je vychladnuti motoru na co nejnizsi teplotu. Bez toho nelze provezt precizni nastaveni studenych startu. U nastavovani tepleho motoru je potreba uskutecnit zkusebni jizdu s nastavenim pomoci pocitace a mobilni diagnostiky motoru.

   Samozrejmosti (u německé upravy) je zapis do TP a vsechny formality s tim spojene.
   Filip Kastanek

 43. Dobry den,
  muzete, ale jaky to ma smysl? Myslite, ze kdyby nebyla potreba upravy, tak by se nekdo zabyval ¨prestavbami a investoval do te problematiky cas a penize? Vysledkem bude 30% navyseni spotreby a ted v zime pravdepodobne nenastartujete.

 44. Dobrý den. Mám vozidlo Seat cordoba 1.4 benzin r.v. 1995. Přestavbu na E85 nemám, tankuji E85 3:1 s naturalem, protože samotný etanol dělá problémy při startování a občas klesají otácky a musím podřazovat. Pokud to míchám s naturalem, auto jede bez problémů. Může u mého vozidla takto dojít k nějakému poškození?

  • Dobry den,
   Motor tim nenicite, otazkou je, zda to ma nejaky ekonomicky efekt. Teoreticky jezdite na palivo za cca 28 ci 29,-Kč. Spocitejte si, zda něco usporite. Bez upravy si Vase ridici jednotka vyhodnoti, ze je potřeba smes dosytit a udela to vice, nez je potřeba. Vase auto tento provoz vyhodnocuje jako chudou smes a protože to je stav, kteremu se vyrobci i montážníci prestaveb brani ze vseho nejvíce, vas CPU si dosyti vice nez je potřeba. Dlouhodobe dochazi k prepsani palivových map… Pokud Vas k tematu něco dalšího zajima, tak se u nas zastavte nebo zavolejte a ptejte se.
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 45. Dobrý den,

  rád bych se Vás zeptal jak je to se spotřebou u motorů s nižším objemem. V diskuzi jsem se dočetl, že se přestavba vyplatí spíše u objemnějších motorů.
  Takže abych došel k dotazu, vyplatí se nakonec přestavba u motorů 1.2 a o kolik průměrně stoupně u těchto motorů spotřeba?

  Děkuji za odpověď,
  Matěj Hora.

  • Dobry den,
   Není to tak, ze to je jen zavisle na objemu. Souvisi to nepřímo. Predpoklada se, ze vetsi auta s vetsimi motory jsou konstruovana na vysokooktanove palivo, viz dále.
   Spotreba – etanol vždy prinasi zvyseni spotřeby a zaroven snizeni. Zaroven totiz pusobi na snizeni spotřeby jeho vysoke oktanove cislo. V ideálním pripade se tyto dva faktory vyrusi a k celkovemu navyseni nedochází. Je to u vetsiny tech drazsich prestaveb, protože mame moznost nastavit ridici jednostky pomoci GUI v pocitaci a za pomoci diagnostiky. U te levne nejde nastavit téměř nic.
   Problematika spotřeby je trochu slozitejsi, protože zde pusobi několik faktoru zaroven:
   – Kratke trasy s množstvím studenych startu pusobi na zvyseni spotřeby (ono se to deje i na benzin, ale to nikdo nesleduje)
   – Velky podíl městského provozu pusobi na zvyseni spotřeby (to se deje i na benzin, u etanolu se nuzky mezi mestem a mimomestem rozeviraji vice)
   – V mimoměstském provozu naší zakaznici i ja osobne dosahuji nizsi spotřeby na E85 nez na benzin (auto na E85 jede lepe, je potreba se mu přizpůsobit a méně slapat pedal plynu, tzn nenechat se unest lepsi dynamikou motoru)
   Jak jsem uvedl, spotřeba na E85 je vyssi a zaroven nizsi  Vysvetlim: pomer paliva a vzduchu se nazyva stechiometrickym pomerem. Tento pomer je ruzny pro ruzna paliva. U benzinu to je na 1 dil paliva 14,7 dilu vzduchu. U etanolu je tento pomer na 1 dil paliva 9,8 dilu vzduchu. Smes na etanol je tedy bohatsi o cca 33% – jednu tretinu. Proto MUSÍ dojit ke zvyseni. Zaroven však MUZE dojit ke snizeni v dusledku vysokého oktanového cisla. Paliva s vyssim oktanovym cislem dele hori. Je v nich ukryto vice energie. Tady je potreba, aby motor byl schopen (resp jeho originální ridici jednotka) tohoto faktu vyuzit a posunout si předstih, tedy dobu zapaleni smesi, na drivejsi okamžik. Toho jsou schopna auta, která mají uvedeno jako palivo minimalne Natural 95. Auta s doporučeným palivem natural 91 jsou k přestavbě nevhodna. Obecne se da rici, ze na vysokooktanovy benzin jsou konstruovana auta s vyssim obsahem a vykonem. Do bre zkusenosti mame však i s Felicii 1,3i 50kW. Naopak motor 1.3i 40kW je k přestavbě na E85 nevhodny. Prumerna uspora vyjádřena penezi je cca 20%.
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 46. Ve firmě Elpigas mi sdělili že dělají pouze přestavby na plyn a CNG, můžete mi doporučit jinou firmu z Ostravska nebo Opavska? Je vhodné pro přestavbu Punto 1.2 r,v. 1976 a Renault Thalia 1.2 r.v. 2010?
  Hezký den přeje M.

  (MagicAcustic (24/10/2012 | 10:48) napsal:
  Dobry den Martine,
  v Ostrave nevim, muzete se obratit na kolegy v Zabrehu na Morave. Firma HTS. http://www.elpigas.cz/
  S pozdravem Filip Kastanek)

  • Dobry den Martine,
   Nevedel jsem, ze poptavate prestavbu na etanol E85… Bohuzel neznam na Ostravsku ani Opavsku nikoho na E85, koho bych mohl doporučit.
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 47. Dobrý den,
  má smysl realizovat přestavbu na Škodě Favorit z roku 1994 (jednobodové vstřikování BMM). Realitou je, že samotná přestavba by zřejmě přesahovala cenu vozu.
  Děkuji, Novotný

  • Dobry den pane Novotny,
   není dulezite jakou hodnotu na trhu ma vase auto. Dulezita je hodnota práce, kterou pro vas to auto vykona. A vůbec nejdulezitejsi pro tu prestavbu je, jaky motor v tom aute mate. Pokud je to 40kW s nizsim kompresnim pomerem, tak je k přestavbě to auto nevhodne. Pokud je to 50kW s vyssim kompresnim pomerem, pak je prestavba toho auta vhodna. Dulezite je i kolik s autem prumerne mesicne najezdite. Obvykla uspora se pohybuje kolem 20%. Je to však individualni a napr kratke cesty, jizda po meste pusobi na zvyseni spotřeby. Naopak jizda mimo město v ustáleném rezimu pusobi na snizovani spotřeby.
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 48. Se zájmem jsem přečetl Váš článek. Mám známého s Toyotou RAV s úpravou na E85, kterou si pochvaluje. My máme Toyotu Yaris 1.0 VVt.i. z roku 2001. Dá se upravit na provoz s E85 a v za jakou cenu?
  Vyplatí se to u tak letitého vozu (má cca 250 000 km). Jinak jsme s ní velmi spokojeni, spotřebu má okolo 6,5 l/100.
  Děkuji za odpověď.
  Karel Motyčka

  • Dobry den pane Motycko,
   Pokud mate auto v poradku, nevadi, ze je 13 let stare. Bezne prestavujeme auta i 20 let stara. Ani 250tisic km není zadnou vyjimkou. Napr jedno z mych aut ma 538tisic km a funguje na jednicku (ja osobne jsem presvedcen, ze to ma i 40% aut na nasich silnicich, ale jejich majitele o tom nevi). Takze dulezita je údržba a aktualni stav toho auta. Další důležitou věci je to, kolik najedete mesicne/rocne km. Mate i tak pomerne nizkou spotřebu, takze prumerna uspora při jizde na E85 (20%)se bude při cene investice mezi 7 a 10ti tisici asi dele vracet. Takze by mne zajimalo kolik km mesicne najezdite.

   Pak je tu otazka vhodnosti malych objemu motoru obecne. Ten Vas motor ma vykon 50kW? Pokud ano a je zkonstruovan na palivo mnimalne N95, pak by prestavba smysl mela. Pro vice informaci nas muzete navštívit v naší provozovne LPG HIFISTODOLA.
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 49. Dobrý den,
  jsem řidič začátečník a chtěl bych si pořídit Forda Fiestu ročník od 97 do 2000. Chtěl bych ho pak předělat na e85. Děláte to i na tyto automobily? Případně za kolik? A jaká by byla následně asi tak průměrná spotřeba. Najezdím asi 120 km týdně.
  Děkuji za odpověď

  • Dobry den,
   Tyto motory lze také přestavět. Abych Vam mohl odpovědět na spotřebu, potrebuji vedet, v jakem rezimu budete jezdit. Jinak najezd 500km mesicne je pomerne maly. Pocitejte s usporou cca 20%. Abych mohl byt konkretnejsi, musim znat v jakem rezimu a kde budete jezdit. Dejte vedet, pripadne mi zavolejte na nize uvedena cisla. O spotrebe jsem tu psal uz mnohokráte, staci vyhledat.
   S pratelskym pozdravem
   Filip Kastanek

 50. Dobrý den,

  mám Thalii 2010 1,2, 16V uvažuji o přestvbě na E85 nebo LPG. LPG – počáteční náklady jsou dražší, ale pak levnéjší provoz … návratnost mi vyšla na 3 roky najezdím do 10ti tis.za rok. Předběžné náklady na E85 a přestavbu … návratnost mi vyšla na 1rok. (předběžné úvahy, s levnějším provozem bych asi jezdil více). Kolik stojí přestavba E85 a jaká varianta + a – této varianty oproti druhé a kdo to na ostravsku montuje? Děkuji za odpověď.

  • Dobry den pane Mandoši,
   Na Ostravsku nezname nikoho, koho bychom mohli doporučit. Uvazujete spravne, když rikate, ze LPG prestavba ma vyssi naklady na prestavbu, ale pak VYRAZNE levnejsi provoz. Avsak navratnost je u obou prestaveb (tedy jak prestavba na E85 tak prestavba na LPG) zhruba stejna. Musite vyjit z faktu, ze fungující prestavba na E85 prijde na 8.000 az 10.000,-Kč. Uspora při provozu na E85 dosahuje cca 20%. Ohledne této problematiky jsem uz psal na jinem miste. Uspora na LPG se pohybuje na 48%.
   S pozdravem Filip kaštánek
   Magic Acustic
   A.E.B. Landi Renzo Elpigas Lovato OMVL Tartarini Stag BRC

 51. Dobry den pane Vlnari,
  My montujeme v Praze a Roudnici n/L. V okoli Tachova neznam nikoho, koho bych mohl doporučit
  Vase auto na E85 přestavět lze.
  S pozdravem
  Filip Kastanek
  724353754

Napsat komentář: MagicAcustic Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>